Welkom

Bij het leernetwerk peer support

Een medisch incident of calamiteit heeft, behalve op de betrokken patiënt en zijn/haar familie, ook veel impact op de hulpverleners die direct of indirect betrokken waren bij het ontstaan van het incident.

Dit kan leiden tot lichamelijke en psychische klachten, of zelfs trauma. Hulpverleners die getraumatiseerd zijn na hun betrokkenheid bij een incident worden ook wel ‘second victim’ genoemd. De impact op hun persoonlijk en professioneel leven wordt nog vaak onderschat en kan grote consequenties hebben voor de kwaliteit van zorg die zij leveren en organisatie waarin zij werken. Emotioneel gezonde en veerkrachtige zorgverleners zijn immers een voorwaarde voor goede patiëntenzorg.

Omdat second victims betere opvang en ondersteuning verdienen, hebben 19 ziekenhuizen de handen ineen geslagen in het leernetwerk peer support. Dit leernetwerk heeft als doel om collegiale opvang te bieden aan second victims. Een goede inbedding in de organisatie is hiervoor essentieel, evenals de algemene kwaliteits- en patiëntveiligheidstructuur & cultuur.

OVER LEERNETWERK PEER SUPPORT

Het leernetwerk peer support is een netwerk van 19 zorgorganisaties die van elkaar leren, ervaringen uitwisselen en (inter)nationale kennis en expertise inbrengen. In het leernetwerk staat het eigen beleid en de praktijk rondom patiëntveiligheid & kwaliteit centraal, ondersteund met bestaande kennis en nieuwe inzichten. De huidige situatie en vragen van de deelnemers vormen het uitgangspunt om stapsgewijs te werken aan verbetering. De deelnemende organisaties van het leernetwerk komen periodiek bijeen en werken stapsgewijs aan een eigen protocol en werkwijze voor het structureel opvangen en begeleiden van zorgverleners die betrokken raken bij medische incidenten.

Deze organisaties stellen zichzelf o.a. de vraag:

  • Waarom is peer support een integraal onderdeel van beleid rondom kwaliteit & patiëntveiligheid?

  • Hoe gaan we om met de impact van een medisch incident op de professional en de organisatie?

  • Welk peer support-systeem kunnen we het beste ontwikkelen en implementeren?

  • Wat past het beste bij onze organisatiecultuur, en hoe pakken we het stapsgewijs aan?

Mede mogelijk gemaakt door:

De 19 deelnemende ziekenhuizen zijn:

OPLEIDING & TRAINING

Op 9 november 2017 starten we, in samenwerking met de VvAA, een meerdaagse masterclass Peer Support in de Zorg, omdat de behoefte aan uitwisselen van kennis en eerste ervaringen groot is.

De masterclass heeft tot doel medewerkers uit de zorgsector voor te bereiden op het opzetten en inbedden van een structurele vorm van collegiale ondersteuning van artsen, verpleegkundigen, paramedici, ondersteunende medewerkers, en mogelijk ook managers en zorgbestuurders die betrokken waren bij een patiëntveiligheidsincident.

Na afloop van de masterclass:

  • bezit u actuele kennis over het fenomeen second victim en peer support;

  • bent u in staat om voor uw organisatie gestructureerd collegiale opvang te ontwikkelen en implementeren;

  • bent u in staat de principes van collegiale opvang over te dragen aan andere medewerkers van uw organisatie, op uw eigen niveau en met uw eigen specifieke verantwoordelijkheden.

ONDERZOEK & LITERATUUR

In 2016 en 2017 werd in de 19 deelnemende ziekenhuizen een prevalentieonderzoek uitgevoerd met als doelstelling: Impact van patiëntveiligheidsincidenten op zorgverleners onder de aandacht en uit taboesfeer brengen, eerste harde cijfers uit Nederland beschikbaar stellen en nagaan welke ondersteuning gewenst en beschikbaar is. De bevindingen uit deze meting bieden de deelnemende zorgorganisaties aanknopingspunten om structuren en strategieën voor Peer Support uit te bouwen die passen bij de eigen organisatiecultuur.

De geaggregeerde en geanonimiseerde data van dit onderzoek verschijnen binnenkort in een internationale wetenschappelijke publicatie. Er wordt als volgt gerefereerd naar data uit het onderzoek: Vanhaecht K, Coeckelberghs E, Seys D, Schouten L, Zeeman G. (2017). Resultaten Enquête Leernetwerk Peer Support in de zorg: Impact op zorgverleners na betrokkenheid bij een patiëntveiligheidsincident. Onderzoek Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid, KULeuven, in opdracht van VvAA Leernetwerk peer support in de Zorg.

We vinden het belangrijk dat er aandacht is voor de impact van patiëntveiligheidsincidenten op de zorgverlener, en daarmee voor de kwaliteit van zorg. Daarom werken we regelmatig mee aan interviews en artikelen.

Hieronder vindt u een overzicht van enkele van artikelen uit Nederland en België:

Contact

Het kernteam van het leernetwerk peer support bestaat uit:

Loes Schouten

0031 6 53515246


Dr. Loes Schouten is een gezondheidswetenschapper met ruime ervaring met het managen van complexe verandertrajecten, implementatie van nieuwe kennis en het opbouwen van nieuwe (verbeter)programma’s in de zorg.

Zij leidt diverse landelijke kwaliteitsprogramma’s, verzorgt trainingen en workshops op het gebied van kwaliteit & veiligheid en heeft diverse publicaties op haar naam staan.

Eind 2010 promoveerde zij cum laude op een onderzoek naar het invoeren en verspreiden van vernieuwing in de gezondheidszorg.

Kris Vanhaecht

0032 4 76550437


Prof. Dr. Kris Vanhaecht doceert kwaliteit en patiëntveiligheid binnen de KU Leuven waaraan hij deeltijds verbonden is. Hij is internationaal actief rond ondersteuning van second victims. Hij werkt nauw samen met Nederlandse, Noorse, Italiaanse, Ierse, Engelse, Spaanse en Amerikaanse teams rondom dit thema. Zijn onderzoek werd gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften als Medical Care en BMJ Open. Hij werkt samen met de International Society for Quality in Healthcare (ISQUA) en is Improvement Advisor van het Institute for Healthcare Improvement (IHI) te Boston.

Meer informatie:
www.krisvanhaecht.be

Gerda Zeeman

0031 6 41457147


Dr. Gerda Zeeman heeft als gynaecoloog in zowel Nederlandse als Amerikaanse perifere en academische centra uitgebreide ervaring opgedaan op medisch-, academisch- en human resourcegebied. Thema’s zoals kwaliteit en patiëntveiligheid zijn hierbij altijd de rode draad. Zo was zij kartrekker voor het opstarten van veilig incident melden, complicatiebespreking en registratie, PRISMA analyses en andere activiteiten rondom het aanjagen en inbedden van patiëntveiligheidsinitiatieven in de verschillende ziekenhuizen waarin zij heeft gewerkt.

Geleidelijk beweegt haar interesse en werkgebied steeds meer toe naar de rol van de cultuur in zorgorganisaties en hoe deze onlosmakelijk verbonden is aan veilige zorg. Enkele jaren geleden verlegde ze daarom haar aandacht van de patiënt ook naar artsen en hun teams, welke ze nu ondersteunt als coach bij het vormgeven van persoonlijk en medisch leiderschap.

Neem voor vragen contact op met het kernteam van het leernetwerk Peer Support.
We staan u graag te woord.

Ontwerp & Realisatie: Purewebsites.nl | © 2018 Peersupportnetwerk.nl